Eris – planeta karłowata, obiekt dysku rozproszonego